De ondernemer

Voor de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) en/of de zelfstandige ondernemer heeft Stengs Assurantie Management de juiste oplossingen.

Te denken valt hierbij aan de volgende oplossingen:

  • Lijfrenteverzekering (3e pijler)
  • Bancaire Lijfrente Rekeningen (3e pijler)
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Compagnonverzekering
  • Ziektekostenverzekering